Loading...

SELANK

14.00 

Köp Selank online med högsta kvalitet till ett bra pris i vår e-butik.

Loading...

Selank beskrivning

Selank är en syntetisk analog av den immunmodulerande peptiden Tuftsin och en heptapeptid med sekvensen Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro, kemisk formel C 33 H 57 N 11 O 9 och molär massa 751,887 g · mol − 1. Tuftsin är en tetrapeptid (Thr-Lys-Pro-Arg) belägen i Fc-domänen i den tunga kedjan av immunglobulin G (rester 289-292). Tuftsin har en immunstimulerande effekt. Både Tuftsin och Selank har förmågan att minska ångest och öka serotoninnivåerna.

Selank tillhör gruppen ångestdämpande och nootropika, undertrycker signifikant ångest, depression, har antidepressiva effekter och kan vara användbar vid behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD), men har också visat en förbättring av kognitiv funktion, inlärningsförmåga och minne. Selank har en fördel jämfört med traditionella ångestbehandlingar, såsom bensodiazepiner, eftersom det inte har några lugnande eller negativa kognitiva biverkningar och inga associerade missbruks- eller abstinensproblem.

selank kemisk struktur
Selank kemisk struktur

Vad är nootropika och ångestdämpande medel

Nootropics är smarta droger och kognitiva förstärkare, kosttillskott, som kan förbättra kognitiv funktion, särskilt verkställande funktioner, minne, kreativitet eller motivation, hos friska individer. En ångestdämpande är ett läkemedel som hämmar ångest. Denna effekt står i kontrast till ångestdämpande medel, vilket ökar ångest. Vissa fritidsdroger såsom alkohol framkallar ångest initialt; studier visar dock att många av dessa läkemedel är ångestdämpande. Ångestdämpande läkemedel har använts för behandling av ångestsyndrom och dess relaterade psykologiska och fysiska symtom. Ljusterapi och andra ingrepp har också visat sig ha en ångestdämpande effekt.

Selank Pharmacology

Selank härmar många av effekterna av tuftsin som kan användas i farmakologi för att undertrycka biverkningar av stress och ångest, förbättra kognitiva funktioner och hjärnfunktioner eller stärka immunförsvaret. Till exempel inducerar Selank metabolism av serotonin, påverkar koncentrationen av monoamin-neurotransmittorer eller modulerar uttrycket av Interleukin-6 (IL-6) och påverkar balansen mellan T-hjälparcellcytokiner. Medan de flesta receptbelagda läkemedel orsakar många oönskade biverkningar, har tidigare kliniska prövningar och forskning från Selank dragit slutsatsen att denna peptid inte har några negativa biverkningar eller risk för missbruk.

Selank inducerar metabolism av Serotonin

Serotonin eller 5-hydroxytryptamin (5-HT) är en monoamin-neurotransmittor. Det har en populär bild som en bidragsgivare till känslor av välbefinnande och lycka, även om dess faktiska biologiska funktion är komplex och mångfacetterad, modulerar kognition, belöning, lärande, minne och många fysiologiska processer som kräkningar och vasokonstriktion.

Selank påverkar koncentrationen av neurotransmittorer

Monoamin-neurotransmittorer är neurotransmittorer och neuromodulatorer. Exempelvis inkluderar klassiska monoaminer: histamin, adrenalin, dopamin, noradrenalin, noradrenalin, serotonin och melatonin. Monoaminergiska system, dvs nätverk av neuroner som använder monoamin-neurotransmittorer, är involverade i regleringen av processer som känslor, upphetsning och vissa typer av minne. Man har också funnit att monoamin-neurotransmittorer spelar en viktig roll vid utsöndring och produktion av neurotrofin-3 av astrocyter, en kemikalie som bibehåller neuronintegritet och ger neuroner trofiskt stöd.

Selank modulerar uttrycket av Interleukin-6

Interleukin 6 (IL-6) är ett interleukin som fungerar som både ett proinflammatoriskt cytokin och ett antiinflammatoriskt myokin. IL-6: s roll som ett antiinflammatoriskt myokin förmedlas genom dess hämmande effekter på TNF-alfa och IL-1 och aktivering av IL-1ra och IL-10. Det finns några tidiga bevis för att IL-6 kan användas som en inflammatorisk markör för allvarlig COVID-19-infektion med dålig prognos, i samband med den bredare koronaviruspandemin.

Selank hämmar encefalinhydrolys

Selank, liksom ett besläktat peptidläkemedel, Semax, har befunnits hämma enzymer som är involverade i nedbrytningen av enkefaliner (det hämmar enkefalinhydrolys) och andra endogena regulatoriska peptider, och denna åtgärd kan vara involverad i deras effekter:

En enkefalin är en opioid neuro-pentapeptid som är involverad i att reglera nociception i kroppen. Enkefalinerna kallas endogena ligander, eftersom de härrör internt och binder till kroppens opioida receptorer. Nociception är det sensoriska nervsystemets svar på vissa skadliga eller potentiellt skadliga stimuli. I nociception producerar intensiv kemisk (t.ex. cayennepulver), mekanisk (t.ex. skärning, krossning) eller termisk (värme och kyla) stimulering av sensoriska nervceller som kallas nociceptorer en signal som färdas längs en kedja av nervfibrer via ryggmärgen till hjärnan. Nociception utlöser en mängd fysiologiska och beteendemässiga svar och resulterar vanligtvis i en subjektiv upplevelse eller uppfattning av smärta hos kännande varelser.

Enkefalin har också effekter på stress och anses också vara en neuropeptid, som i människokroppen fungerar som en viktig signalmolekyl i hjärnan. Enkefaliner finns i hög koncentration i hjärnan såväl som i cellerna i binjuremedulla. Som svar på smärta, noradrenalin, frigörs ett hormon som aktiveras i kamp-eller-fly-respons tillsammans med opioida neuropeptider och endorfiner. Det har visat sig att enkefalin är kopplat till hjärnans funktion under ett stressande svar, särskilt i hippocampus och prefrontal cortexregioner. Under ett stressrespons hade flera Met-enkefalinanaloger ökad aktivitet i hippocampus, medan Leu-enkefalinanaloger samt somatostatiner nedreglerades under stress. Denna observation leder till en slutsats att stressfaktorer påverkar neuropeptider och att deras verkan är lokaliserad till en specifik hjärnregion.

Kliniska prövningar, forskning och Selank-resultat

I kliniska prövningar har Selank visat sig ge en ihållande nootropisk och ångestdämpande effekt som är användbar för behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD). Både Selank och Tuftsin minskar ångest och ökade serotoninnivåer hos råttor, med Selank något effektivare. Selank ökade också snabbt uttrycket av hjärnans neurotrofiska faktor (BDNF) i råttors hippocampus: BDNF verkar på vissa nervceller i centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet, vilket hjälper till att stödja överlevnad av befintliga neuroner och uppmuntrar tillväxt och differentiering av nya nervceller och synapser. BDNF i sig är viktigt för långtidsminnet.

Selank har också visat sig påverka aktiviteten av karboxypeptidas E (CPE) och fenylmetylsulfonylfluoridinhiberad karboxypeptidas i vävnad från råttans nervsystem. Karboxypeptidas E (CPE), även känt som karboxypeptidas H (CPH) och enkefalinkonvertas, är ett enzym som är involverat i biosyntesen av de flesta neuropeptider och peptidhormoner.

Selank History

Selank utvecklades vid Institute of Molecular Genetics (Russian Academy of Sciences) i samarbete med VV Zakusov Research Institute of Pharmacology (Russian Academy of Medical Sciences), tillsammans med ett annat nootropiskt läkemedel Semax. Selank har godkänts i Ryssland för behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD) och för dess användning som en nootropic.

Effekterna av Selank, vad Selank gör

  • Hämmar enzymer som är involverade i nedbrytningen av enkefaliner och andra endogena regulatoriska peptider
  • Framkallar metabolismen av serotonin och ökar koncentrationen av monoamin-neurotransmittorer
  • Påverka aktiviteten av karboxypeptidas E (CPE)
  • Snabbt ökat hjärnans neurotrofiska faktor (BDNF) uttryck
  • Modulerar uttrycket av Interleukin-6 (IL-6) och påverkar balansen mellan T-hjälparcells cytokiner
  • Stimulerar frisättningen av interferoner (antivirala molekyler)

Vetenskapligt undersökta möjliga fördelar med Selank

  • Minskar signifikant nivåer av emotionell spänning, ångest, rädsla och depression, har en lugnande effekt och neutraliserar effekterna av stress
  • Forskning hittills bekräftar att Selank inte orsakar missbruk och inte har de negativa effekterna av traditionella lugnande medel (vilket vanligtvis kan orsaka slöhet, dåsighet, nedsatt koncentration, minne och motorisk koordination)
  • Förbättrar minnet (memorera, bearbeta / strukturera information, spela upp minnen)
  • Förbättrar koncentration och uppmärksamhet, minskar mental trötthet
  • Kan förbättra inlärningsförmågan
  • Kan optimera högre kortikala hjärnfunktioner (tal, tänkande, samordning av rörelser)
  • Hjälper till att hålla kroppen i gott mentalt tillstånd och välbefinnande
  • Kan hjälpa till att stärka immunförsvaret
  • Kan hjälpa till med alkoholavbrott

Selank möjliga biverkningar

Vetenskapliga studier och kliniska prövningar hittills har inte visat några signifikanta biverkningar, oönskade eller toxiska effekter vid undersökning av Selank-peptiden. Det är dock inte uteslutet att ytterligare framtida forskning kan avslöja riskfaktorer som för närvarande är okända.

Vanliga frågor om Selank

Vad är Selank?

Heptapeptid Selank är en syntetisk analog av den immunmodulerande peptiden Tuftsin och tillhör gruppen ångestdämpande och nootropika.

Vad är Nootropics?

Nootropics är smarta droger och kognitiva förstärkare, kosttillskott, som kan förbättra kognitiv funktion, särskilt verkställande funktioner, minne, kreativitet eller motivation, hos friska individer.

Vad är ångestdämpande medel?

En ångestdämpande är ett läkemedel som hämmar ångest. Ångestdämpande läkemedel har använts för behandling av ångestsyndrom och dess relaterade psykologiska och fysiska symtom.

Vad gör Selank?

Selank hämmar nedbrytning av enkefaliner, inducerar metabolism av serotonin- och monoamin-neurotransmittorer, påverkar aktiviteten av karboxypeptidas E (CPE), ökad hjärnneurotrofisk faktor, modulerar uttrycket av Interleukin-6 och härmar andra effekter av naturlig immunmodulerande peptid Tuftsin.

Vad används Selank till?

Selank undertrycker signifikant ångest, depression, har antidepressiva effekter och kan vara användbart främst vid behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD) och för att eliminera effekterna av stress och depression.

Vilka är de positiva effekterna av Selank?

Selank minskar nivåerna av emotionell spänning, ångest, rädsla och depression, har en lugnande effekt och neutraliserar effekterna av stress. förbättrar minne, koncentration och uppmärksamhet; minskar mental trötthet; kan förbättra inlärningsförmågan och optimera högre kortikala hjärnfunktioner; hjälper till att hålla kroppen i gott mentalt tillstånd och välbefinnande och kan bidra till att stärka immunförsvaret.

Finns det möjliga biverkningar / risker förknippade med Selank?

Hittills har kliniska prövningar inte visat några signifikanta, oönskade eller toxiska effekter av Selank peptid.

Kan Selank förbättra inlärningsförmågan och minnet?

Ja, Selank har förmågan att förbättra inlärning och minne.

Kan Selank orsaka negativa effekter av traditionella lugnande medel?

Forskning hittills bekräftar att Selank inte orsakar missbruk och inte har de negativa effekterna av traditionella lugnande medel (vilket vanligtvis kan orsaka slöhet, dåsighet, nedsatt koncentration, minne och motorisk koordination)

Vad gör neurotransmittorer?

Monoaminergiska system, dvs nätverk av neuroner som använder monoamin-neurotransmittorer, är involverade i regleringen av processer som känslor, upphetsning och vissa typer av minne.

Var upptäcktes Selank?

Selank utvecklades i Ryssland; vid Institute of Molecular Genetics i samarbete med VV Zakusov Research Institute of Pharmacology.

Är Selank godkänt för klinisk användning?

Ja, i Ryssland: Selank har godkänts i Ryssland för behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD) och för dess användning som en nootropic. Men hittills har FDA inte godkänt detta läkemedel för någon specifik medicinsk eller annan användning.

Selank dosering

I de vetenskapliga studierna och de kliniska prövningarna som utförts är den optimala dosen hos friska människor 200-300 mikrogram Selank 2-3 per dag.

Översikt

Selank är en syntetisk analog av den immunmodulerande peptiden Tuftsin. Selank tillhör gruppen av ångestdämpande och nootropika, undertrycker signifikant ångest, depression, har antidepressiva effekter. Det har en fördel jämfört med traditionella ångestbehandlingar, men har inga lugnande eller negativa kognitiva biverkningar och inga associerade missbruk eller tillbakadragande problem. Selank härmar många av effekterna av tuftsin som kan användas i farmakologi för att undertrycka biverkningar av stress och ångest, förbättra kognitiva funktioner och hjärnfunktioner eller stärka immunförsvaret. I kliniska prövningar har Selank visat sig ge en ihållande nootropisk och ångestdämpande effekt som är användbar för behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD). Vetenskapligt undersökta möjliga fördelar med Selank är främst dess förmåga att minska nivåerna av emotionell spänning, ångest, rädsla och depression, neutralisera effekterna av stress, förbättra minne, koncentration och uppmärksamhet och optimera högre kortikala hjärnfunktioner. Selank upptäcktes i Ryssland, där det godkändes för behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD) och dess användning som en nootropic.

Mer information

Synonyms

Selanc; L-treonyl-L-lysyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolylglycyl-L-prolin; TP7; TP 7; TP-7

Catalogue number

SLN-45668744

InChi Key

JTDTXGMXNXBGBZ-YVHUGQOKSA-N

CAS #

129954-34-3

Molecular formula

C33H57N11O9

Molecular weight

751,887 g / mol

Drug categories

Anxiolytics, Nootropics

Amount of active substance

5 mg

Purity

> 98%

Format

Sterilfiltrerat vitt frystorkat frystorkat pulver

Formulation

Proteinet / peptiden lyofiliserades utan tillsatser

Source

Syntetisk

Stability and storage

Stabil vid rumstemperatur i 3 veckor. Rekommenderad långvarig lagring torkad under -18 ° C, vid beredning bör peptid förvaras vid 4 ° C mellan 3-10 dagar.

Solubility

Rekommenderas att rekonstituera den frystorkade peptiden i 18MΩ-cm sterilt vatten (inte mindre än 100 µg / ml)

Restrictions

Säljs endast för vetenskaplig forskning

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “SELANK”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Högsta möjliga kvalitet

Premiumpeptider och forskningskemikalier med högsta möjliga kvalitet, farmaceutiska renhet och maximal effektivitet.

Allt kontrolleras regelbundet

Alla produkter testas regelbundet, vi ser till att du bara får förstklassiga varor som uppfyller alla högsta kriterier.

Snabb bearbetning

Alltid snabb behandling av dina beställningar, vi förbereder paketet och skickar det på kortast möjliga tid.

Express och pålitlig leverans

Expressfrakt & snabb tillförlitlig leverans av leveranser, GRATIS FRAKT på varje beställning till ett värde över 450 €